Over ons

Missie
Het Platform Stop Racisme & Uitsluiting richt zich tegen iedere vorm van racisme zoals islamofobie, antisemitisme, homofobie en andere vormen van discriminatie en vreemdelingenhaat.

Het heeft als doel om zowel lokaal als landelijk een stem te geven aan al die mensen die tegen iedere vorm van racisme zijn en tegen het huidige politieke klimaat in Nederland, waarin zondebokpolitiek overheerst en de vrijheid van meningsuiting steeds meer misbruikt wordt om te kunnen discrimineren.

Het Platform kiest voor het bevorderen van een bewustzijn gebaseerd op solidariteit en saamhorigheid. Het wil het debat aangaan en het respect voor elkaar terugbrengen in de samenleving.
We geloven in een samenleving waarin we vreedzaam naast elkaar kunnen leven, ongeacht afkomst, religie of geaardheid.

Doelstelling
Het Platform stelt zich tot doel het huidige politieke- en maatschappelijke klimaat waarin discriminatie en racisme “gewoon” zijn geworden te keren. Dit geldt in het bijzonder voor het huidige overheidsbeleid dat zich kenmerkt door zondebokpolitiek en daarmee de samenleving verdeelt en polariseert. De hiermede samenhangende (beleids-) plannen van het kabinet zullen door het Platform worden bestreden.

Het Platform staat open voor andere groepen, wil bundelen, verbreden en samenwerken met groepen en individuen die racisme van de hand wijzen. Daarnaast kan het Platform worden gevraagd steun te verlenen aan acties die anderen organiseren.

Het Platform is een onafhankelijke organisatie en is niet verbonden aan een politieke of religieuze stroming.

Contact
Als je meer wilt weten, mee wilt doen met de organisatie of ideeën hebt, laat dat dan weten! Mail naar (Schakel JavaScript in om het email adres te zien)

Je kan ook een financiële bijdrage leveren aan de activiteiten van het Platform. Platform Stop Racisme & Uitsluiting is een vrijwilligersorganisatie die haar activiteiten alleen kan realiseren met behulp van vrijwillige bijdragen. Een donatie kun je storten op:

Rekeningnummer NL26 INGB 0006 0250 95 t.n.v. SBDG Stop Racisme en Uitsluiting te Amsterdam.

Hartelijk dank!

Reacties zijn gesloten.