Over ons


Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Deze oude website is alleen bedoeld als historisch archief.Missie

Het Platform Stop Racisme & Uitsluiting richt zich tegen iedere vorm van racisme zoals islamofobie, antisemitisme, homofobie en andere vormen van discriminatie en vreemdelingenhaat.

Het heeft als doel om zowel lokaal als landelijk een stem te geven aan al die mensen die tegen iedere vorm van racisme zijn en tegen het huidige politieke klimaat in Nederland, waarin zondebokpolitiek overheerst en de vrijheid van meningsuiting steeds meer misbruikt wordt om te kunnen discrimineren.

Het Platform kiest voor het bevorderen van een bewustzijn gebaseerd op solidariteit en saamhorigheid. Het wil het debat aangaan en het respect voor elkaar terugbrengen in de samenleving.
We geloven in een samenleving waarin we vreedzaam naast elkaar kunnen leven, ongeacht afkomst, religie of geaardheid.

Doelstelling
Het Platform stelt zich tot doel het huidige politieke- en maatschappelijke klimaat waarin discriminatie en racisme “gewoon” zijn geworden te keren. Dit geldt in het bijzonder voor het huidige overheidsbeleid dat zich kenmerkt door zondebokpolitiek en daarmee de samenleving verdeelt en polariseert. De hiermede samenhangende (beleids-) plannen van het kabinet zullen door het Platform worden bestreden.

Het Platform staat open voor andere groepen, wil bundelen, verbreden en samenwerken met groepen en individuen die racisme van de hand wijzen. Daarnaast kan het Platform worden gevraagd steun te verlenen aan acties die anderen organiseren.

Het Platform is een onafhankelijke organisatie en is niet verbonden aan een politieke of religieuze stroming.


Reacties zijn gesloten.