Het Platform Stop Racisme & Uitsluiting zoekt Vrienden!

Het Platform is een jonge en onafhankelijke organisatie die het afgelopen jaar met succes grote maar ook kleinere ludieke acties heeft georganiseerd. Zo hebben we een menselijke keten in Amsterdam tussen moskee, synagoge en kerk gevormd, een demonstratie op de dam gehouden en 39 onrechtmatige maatregelen uit het regeerakkoord bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt. Behalve acties organiseert het Platform ook debatten en lezingen en zijn er samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

In de toekomst wil het Platform nog vaker, sneller en effectiever in actie komen zodra in Nederland sprake is van racisme of uitsluiting. Jij kan dit mogelijk maken door Vriend te worden van het Platform. Dit kan in de vorm van vrijwillige inzet bij acties of door een financiële bijdrage aan de Stichting van het Platform. Natuurlijk mag het ook allebei!

Je kunt Vriend van het Platform worden door je op te geven via emailadres (Schakel JavaScript in om het email adres te zien) t.a.v. Lonneke Lemaire.

In de email kan je aangeven of je Vriend wil worden door middel van een bijdrage van 15 euro per kwartaal, 25 euro per halfjaar, of 50 euro per jaar. Ons rekeningnummer is NL26 INGB 0006 0250 95 t.n.v. SBDG Stop Racisme en Uitsluiting te Amsterdam.

Je kunt je ook als vrijwilliger aanmelden. Wij zoeken mensen die willen meehelpen bij acties. In dat geval is het fijn als je ook een mobiel telefoonnummer doorgeeft.

Het Platform hoopt op een vruchtbare samenwerking met alle toekomstige vrienden in de strijd tegen racisme!

Reacties zijn gesloten.