Jaarverslag


Jaarverslag 2014

In 2014 kreeg de verbinding tussen verschillende antiracisme-organisaties verder vorm. Hoogtepunt was de massale demonstratie “Samen tegen racisme en discriminatie” die 10 000 mensen op de been bracht. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting was één van de drijvende krachten achter het Comité 21 Maart dat speciaal voor dit doel was opgezet. Eén van de mensen uit onze organisatie presenteerde het evaluatierapport Vluchthaven dat aantoont hoezeer noodopvang noodzakelijk is en aansluit bij de Europese richtlijnen. Het platform organiseerde een debat over de Europese Verkiezingen. En hoewel de Kristallnachtherdenking te maken kreeg met rechtse aanvallen en valse verwijten van antisemitisme, was de herdenkingsavond zelf respectvol en ingetogen. Lees verder: PDF


Jaarverslag 2013

2013 was het jaar waarin heel veel gebeurde. Racisme en discriminatie namen overal in Europa enorm toe. Met het opkomen van extreem rechtse- en fascistische partijen zijn veel migranten en vluchtelingen hun leven niet meer zeker. In Griekenland zagen we hoe migranten en vluchtelingen van markten werden afgeslagen en door de Gouden Dageraad moorden werden gepleegd. Lees verder: PDF


Jaarverslag 2012

In dit jaarverslag leest u over de activiteiten in 2012 die het platform (mede)organiseerde: o.a. fakkelmanifestatie tegen racisme, solidariteit met vluchtelingen in Ter Apel, Kristallnachtherdenking. Vluchtelingen die wachten op de uitspraak van de rechter worden – zonder geld – op straat gezet, “geklinkerd”, net als zieke vluchtelingen die een verblijfsvergunning op medische gronden hebben aangevraagd of vluchtelingen die buiten hun schuld niet terug kunnen naar het land waar ze vandaan komen. Lees verder: PDF


Jaarverslag 2011

Op woensdag 6 april 2011 stak Kambiz Roustayi zichzelf op De Dam in brand en overleed een dag later aan zijn verwondingen. Zijn herhaalde asielaanvraag was kort ervoor afgewezen. Deze wanhoopsdaad legt het onmenselijke asielbeleid van Nederland bloot. We organiseerden een wake ter nagedachtenis. Gedurende het jaar mede-organiseerden we o.a. de anti-racisme-demonstratie van 21 maart, actie bij de Eerste Kamer, festival Melting Pop, en de Kristallnachtherdenking. Lees verder: PDF

Reacties zijn gesloten.