Kristallnachtherdenking


Verslag van de Kristallnachtherdenking 2016

Ruim honderd vrienden en bekenden maar ook voor het eerst een grote groep nieuwe jonge bezoekers namen plaats in de warmte van de Uilenberger Sjoel. Ze werden allerhartelijkst ontvangen door de vrijwilligers van de Uilenberger Sjoel en luisterden naar de muzikale opening van het duo Smit & Vlaar. Drie sprekers – dichter Jerry Afriyie, theologe Janneke Stegeman en mensenrechtenactivist Jaap Hamburger – gaven bevlogen en belangrijke toespraken. De Kristallnacht van 1938 was een verschrikkelijke aanslag op weg naar de vernietiging van miljoenen mensen, en een waarschuwing voor toenemend racisme vandaag.

Kristallnachtherdenking 2016
verslag

Jerry Afriyie – Dichter, actief tegen Zwarte Piet
toespraak (video)

Janneke Stegeman – Theoloog des Vaderlands
toespraak (tekst)
toespraak (video)

Jaap Hamburger – Een Ander Joods Geluid
toespraak (tekst)
toespraak (video)


Persbericht Kristallnachtherdenking – 3 november 2016

Rechtse organisaties proberen de Kristallnachtherdenking onmogelijk te maken
De Kristallnachtherdenking die sinds 1992 wordt georganiseerd bij het Amsterdamse stadhuis kampt dit jaar opnieuw met ernstige problemen. Rechtse organisaties proberen de herdenking te verhinderen. Omdat de ervaring van vorig jaar met falend politieoptreden tijdens de herdenking, ons nog vers in het geheugen lag werd besloten onze herdenking in de Uilenburger Sjoel te houden. Het hele persbericht →


Herdenk de Kristallnacht – Stop racisme in Europa!

Binnenkort is het 9 november. Een datum die voor vredelievende burgers herinneringen oproept. Het is de datum waarop 78 jaar geleden de, van staatswege georganiseerde, pogrom tegen Joden in Duitsland plaatsvond. We herdenken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van toen. En we herdenken omdat de Kristallnacht een waarschuwing was voor de verschrikkingen van de genocide die erop zou volgen. We staan daarom stil bij het verleden, maar ook op de gevaren van racisme en vreemdelingenhaat die helaas, net als de jaren ’30 van de vorige eeuw, weer volop rondwaren door Europa. Aankondiging →


Een ontroerende en inspirerende Kristallnachtherdenking, 8 november 2015

Ondanks de vele aanvallen in de rechtse pers, rechtse Joodse instellingen en een aankondiging van een tegendemonstratie mogen we spreken van een waardige en inspirerende Kristallnachtherdenking. Joden, moslims, christenen en ongelovigen waren samengekomen om te luisteren naar drie prachtige toespraken van Markha Valenta, Anya Topolski en Haneen Zoabi, en stemmige mooie muziek van het duo Smit&Vlaar.
Het hele verslag en de drie toespraken →


“Kristallnachtherdenking: samen opkomen tegen vooroordeel en mensenverachting”

Jaap Hamburger, voorzitter van Een Ander Joods Geluid: “Ik heb de afgelopen vijf jaar de officiële Kristallnachtherdenking bezocht bij het Monument voor Joods Verzet aan de Zwanenburgwal in Amsterdam. Telkens weer ben ik bij de herdenking op de Zwanenburgwal getroffen door de intense en ontroerende nadruk, gelegd op de historische Kristallnacht, de gore bruutheid van politie en SA tijdens die nacht in 1938, en het lot van de Duitse joden, slachtoffer van aanvallen en wreedheden. De Kristallnacht en wat volgde mag nooit meer aan joden, noch aan enige ‘minderheid’ voltrokken worden.” Lees het hele artikel →


Aankondiging: Herdenking 8 november 2015

Evenals voorgaande jaren organiseert het Platform Stop Racisme en Uitsluiting ook dit jaar weer een herdenking van de Kristallnacht van 9 november 1938, ter herinnering aan dit eerste van staatswege door de nazi’s georganiseerde pogrom tegen de Joden, dat de voorbode bleek van de Holocaust. Het is een waarschuwing voor vandaag. Racisme en discriminatie zijn al jaren aan de orde in Nederland. Dit jaar zijn er drie sprekers: de Palestijnse Israeli Haneen Zoabi (lid van de Knesset), Anya Topolski (filosoof en universitair docent politieke filosofie) en Markha Valenta (wetenschapper en docente). Meer informatie →


Verslag: Herdenking 9 november 2014

Het was weer een mooie herdenking van de vreselijke Kristallnacht, bij het monument voor het Joodse Verzet in Amsterdam. Indrukwekkende toespraken van professor Ido de Haan, Sharon Gesthuizen en jongerenimam Yassin ElForkani, en prachtige Jiddische liederen gezongen door Rolinha Kross en Shura Lipovsky. Een kort videoverslag.


Aankondiging: Herdenking 9 november 2014

Op 9 november 1938 werden in één nacht in nazi-Duitsland honderden synagoges en winkels van Joden vernield en bijna honderd Joden vermoord. Elk jaar organiseert Het Platform de Kristallnacht-herdenking bij het monument voor het Joodse Verzet, ter nagedachtenis aan de slachtoffers, en als waarschuwing voor het geweld waartoe racisme en uitsluiting kunnen leiden, opdat wij waakzaam blijven tegen steeds opnieuw oplaaiende uitingen van racisme en xenofobie.
Upate: Verklaring m.b.t. Arjan Plaisier
Dr Arjan Plaisier, de scriba van de Protestantse Kerken Nederland (PKN), zal niet spreken tijdens de herdenking van de Kristallnacht, wegens zware druk van zionistische organisaties.


Verslag herdenking 9 november 2013

Ondanks de regen waren er toch veel mensen komen luisteren naar mooie toespraken en mooie jiddische muziek van Mir Tsvey. Lees het korte verslag en de toespraken hier.


Twintig jaar herdenking

In 2012 was het 20 jaar geleden dat de eerste herdenking van de Kristallnacht in Amsterdam werd georganiseerd. Jongeren verbonden aan Nederland Bekent Kleur vroegen op 9 november 1992 met de herdenking bij het Stadhuis aandacht voor toenemende discriminatie en racisme in de samenleving. Directe aanleiding was de aanval met brandbommen op een asielzoekerscentrum in het Duitse Rostock en vernielingen bij een moskee in Nederland.


Racistisch geweld in Europa

Elk jaar worden op diverse plaatsen in Nederland op 9 november de gebeurtenissen herdacht die plaatsvonden in de nacht van 9 op 10 november 1938. In die zogenoemde “kristallnacht” werden in heel Duitsland duizenden woningen en winkels van joden en hun synagogen en gebedshuizen vernield of in brand gestoken. Het is volgens het Platform Stop Racisme en Uitsluiting van het grootste belang deze gruwelijke episode uit de geschiedenis aan de orde te blijven stellen. Overal in Europa is momenteel sprake van racisme, antisemitisme en discriminatie. Politieke partijen doen regelmatig zeer verontrustende uitspraken en zaaien haat. Pesterijen, brandstichting en zelfs moorden komen overal in Europa voor (zie Europees onderzoek). Wij moeten het tij keren in Europa. Toen niet, nu niet, nooit!


Brede steun voor herdenking

De Kristallnachtherdenking bij het stadhuis in Amsterdam wordt georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en wordt mede ondersteund door tientallen (minderheden-)organisaties en vakbonden, waaronder:
- Anti racisme groep Brabant
- ASKV (steunpunt vluchtelingen)
- Fed. van democratische verenigingen van arbeiders uit Turkije in Ned. (DIDF)
- Een ander joods geluid (EAJG)
- Eén land één samenleving
- Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam (KMAA)
- Landelijk Beraad Marokkanen
- Nederland Bekent Kleur
- Nederlands Palestina Komitee
- Overlegorgaan Caribischenederlanders (OCAN)
- REinform (Greeks living in the Netherlands)
- Steuncomité Israelische Vredes- en Mensenrechten organisaties (SIVMO)
- Vluchtelingenwerk Nederland
- Vrouwen tegen uitzetting (VTU)
- Vrouwen voor vrede
- XminY solidariteitsfonds

Lees ook het artikel op deze website over de toename van racisme en fascisme in Europa en het belang van de Kristallnachtherdenking.

Zie ook: herdenkingkristallnacht.nl

Reacties zijn gesloten.