Verslag forum van Transnational Migrant Platform

Lees hieronder het verslag en de toespraak van Lonneke Lemaire.

 

 

 

 

 

Het verslag.

“Wij zijn hier omdat zij daar waren. Mercedes Zandwijken”

Op 13 december waren zo’n 50 aanwezigen het er unaniem over eens dat het tijd is om de krachten te bundelen tegen het racisme in Europa en in ons eigen land. Vertegenwoordigers uit de zwarte gemeenschap, de moslim gemeenschap, mensen met een Marokkaanse en Turkse achtergrond waren het er over eens dat er een behoefte is van elkaar te leren en elkaars geschiedenis te kennen. De situatie van migranten heeft steeds minder te maken met de rechten van de mens en racisme neemt overal enorm toe. Er was applaus voor de zwarte gemeenschap die niet meer bang is en zich massaal uitspreekt. Verontrustend is het hoe weinig er besef is van het slavernijverleden in Nederland. Antisemitisme en homofobie zijn in Nederland erkende vormen van discriminatie maar dat geldt niet voor islamofobie. Verschillende ideeën zijn er om in actie te komen. In voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen zouden we bijvoorbeeld actiever kunnen participeren bij debatten in de raad.

In de week rond 21 maart (internationale dag tegen racisme) zullen overal in Europa acties plaatsvinden en ook hier zullen plannen worden uitgewerkt. En er moet een campagne komen richting de Europese verkiezingen. Nog voor de kerstperiode zullen een aantal aanwezigen bijeenkomen om plannen concreter te maken. Binnenkort is de toespraak van Lonneke Lemaire van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting over het systematisch racisme in Europa te lezen op onze website www.stopracisme.nu.

Toespraak van Lonneke Lemaire

 “HET SYSTEMATISCHE RACISME IN EUROPA”

Is het  toevallig dat in Europa het racisme de laatste jaren extreem is toegenomen?

Sinds de Amerikaanse president Bush the War on Terror heeft uitgeroepen (lees de oorlog tegen moslims) en de economische crisis in 2008 in al zijn hevigheid losbarstte, zijn racistische en fascistische partijen aan een opmars begonnen die sinds de 30-er jaren van de vorige eeuw zijn weerga niet kent.

De eenheid van Europa had als doel de vrede te bewaren om nooit meer in een situatie terecht te komen die zou leiden tot een wereldoorlog. Deze politiek is failliet. Het Europa van vandaag heeft weinig te maken met een democratisch Europa dat z’n burgers moet beschermen. Het heeft veel nationalisme aangewakkerd.

Miljoenen burgers in Europa leven in grote armoede. De verhalen halen de kranten:  van kinderen in Portugal die uit vuilnisbakken eten en Grieken die sterven omdat ze geen zorgverzekering kunnen betalen. Extreem rechts spint hier garen bij.

De fascistische Jobbik partij in Hongarije doet het vooral goed bij Hongaren die zwaar door de economische crisis zijn getroffen. Roma- en Sintiburgers zijn het slachtoffer en worden het land uitgezet. In Slowakije worden Roma “parasieten” genoemd. In Griekenland zijn het migranten en vluchtelingen (veelal uit Afrika) die van markten worden afgeslagen door de Gouden Dageraad. De neonazi-partij die een enorme aanhang heeft onder de arme Griekse bevolking. Ook gebruikt de Gouden Dageraad weer termen als “joden zijn ongedierte” en laait het anti-semitisme weer op. In Italië en Frankrijk worden zwarte ministers en politici voor aap uitgescholden. In Duitsland zijn in de afgelopen 20 jaar meer dan 800 racistische moorden gepleegd. Veel van de slachtoffers zijn burgers met een Turkse achtergrond.

Al op 21 maart 2012 hield het Platform Stop Racisme en Uitsluiting een wake bij de Dokwerker hier in Amsterdam voor de slachtoffers van racistisch geweld in Europa.
50 namen werden toen voorgelezen, van 50 mensen die zijn vermoord.

De massamoordenaar Anders Breivik die in 2011  in Noorwegen 77 jongeren doodschoot heeft zich in zijn manifest uitgesproken als aanhanger van Wilders. Hij haat, net als Wilders, het multiculturele Europa, dat volgens hem vooral bestaat dankzij de sociaal-democratische partijen.

Het zijn ook blanke Europeanen die hun nek uitsteken tegen racisme die slachtoffer worden. Op 6 juni 2013 werd Clément  Méric in Frankrijk door jongeren met boksbeugels doodgeslagen. Hij was een blanke student en anti-fascist. Er worden bij deze moord relaties gelegd met de organisatie “Jeunesses Nationalistes”, een organisatie die zich laat inspireren door de Gouden Dageraad.

Overal in Europa zien we verbindingen tussen racistisch-rechtse groeperingen. De traditionele rechtse partijen bagatelliseren die ontwikkeling of staan het oogluikend toe. Maar waar blijft de stem van de progressieve en linkse partijen? Wanneer nemen zij eindelijk ondubbelzinnig stelling tegen het Europees racisme en het opkomend racisme in eigen land?

En er is nog een andere verontrustende ontwikkeling gaande. Er worden pogingen ondernomen om de democratie te  ondermijnen. Laten we ‘s kijken in ons eigen land.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer is bezig een wetsvoorstel te verdedigen dat tot doel heeft de Nederlandse rechter de mogelijkheid te ontnemen om de Nederlandse wetten te toetsen aan de internationale verdragen. De VVD is van mening dat het aan het parlement is om te beoordelen of wetten in overeenstemming zijn met die verdragen, maar niet aan de rechter. Het parlement moet dus op de stoel van de rechter gaan zitten van de VVD. Het democratisch principe van de scheiding tussen wetgevende -, uitvoerende – en rechtelijke macht wordt op deze manier aangetast. Waar doet ons dat aan denken? Het lijkt verdacht veel op de situatie tijdens de Duitse bezetting ’40-’45 toen de rechtstaat ruw terzijde werd geschoven.

Nederland is al vaker op de vingers getikt. Zowel de Raad van State, de nationale rechter, alsook het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hebben in de afgelopen decennia  meer dan eens geconstateerd dat Nederland zich niet houdt aan Europese – en internationale verdragen. Denk aan het op straat zetten van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Ook de PVV heeft al 2 jaar geleden een poging ondernomen om rechters niet meer voor het leven te benoemen maar benoeming afhankelijk te maken van of ze wel streng genoeg straffen. Streng genoeg voor de nieuwe normen van de onderbuik. Een goed voorbeeld is de reactie van premier Rutte en staatssecretaris Teeven op de onderbuikhetze tegen het proefverlof van Volkert van der Graaf.

Zo zal rechtspraak zal een farce worden.
Asieladvocaten wijzen er nu al op dat het niet meer gaat om een eerlijke beoordeling van asielaanvragen, maar om een beleid dat zoveel mogelijk mensen buiten de poort houdt. Staatsburgers worden rechteloos, en dat geldt niet alleen voor asielzoekers zonder papieren, maar ook voor wie al jaren legaal in Nederland woont. Het recht op demonstreren loopt mogelijk gevaar en opnieuw zien we de groei van klassenjustitie.

Mensen, dit zijn ontzettend gevaarlijke ontwikkelingen!
Migranten, moslims, Roma en Sinti, en vluchtelingen worden tweederangs burgers in Europa, misschien moeten we wel zeggen derderangs burgers.
En in ons eigen land is het klimaat langzamerhand steeds rijper gemaakt voor de explosie van racisme die we nu zien. Als dit zo doorgaat dan belanden we in een situatie die te vergelijken is met die van de 30-er jaren van de vorige eeuw. De haat tegen de joden toen, de uitsluiting van de samenleving, het treiteren en intimideren dat vooraf ging aan de explosie van geweld tijdens de Kristallnacht, het begint er steeds meer op te lijken.

De Griekse anti-fasciste Vicky Ioannidi sprak tijdens onze Kristallnachtherdenking in 2012 de hoop uit dat er geen nieuwe Kristallnacht zal plaatsvinden in Griekenland.
Ook Barroso, voorzitter van de Europese Commissie nota bene, riep onlangs burgers op zich niet afzijdig te houden nu de Unie onder vuur ligt van populisten. Volgens Barroso moet er een einde komen aan de situatie dat extremisten hun gang kunnen gaan zonder enig weerwoord. Vooralsnog gaat echter extreem rechts zonder al te veel belemmeringen bondgenootschappen aan om Europa te “zuiveren” van ongewenste etnische groepen. De banden van Wilders met Marine Le Pen, Filip de Winter van Vlaams Belang, Heinz-Christian Strache , de leider van de uiterst rechtse FPÖ in Oostenrijk en anderen spreken boekdelen.

Wij moeten het tij keren!
Wij moeten gezamenlijk in actie komen, iedereen van links, van groepen tegen racisme, migrantenorganisaties, van initiatieven tegen islamofobie, iedereen die zich bezig houdt met asielzoekers en vluchtelingen. Zeker nu de zwarte bevolking van Nederland het niet langer pikt en zijn stem verheft, is de tijd rijp voor bundeling van krachten.

Nog onlangs zei hoogleraar Stephen Small, tijdens een debat over 150 jaar na de slavernij: “Het is tijd voor bondgenootschappen, er moeten meer verbindingen worden gelegd tussen de strijd tegen racisme en die tegen islamofobie. De tijd is rijp, de hele wereld kijkt toe”, aldus Stephen Small.

Op 21 maart is het de internationale dag tegen racisme, door de VN in 1960 uitgeroepen na het bloedbad in Sharpville, Zuid Afrika. Dat wordt een dag waarop we op de beste manier de onlangs overleden Nelson Mandela kunnen eren. Door te laten zien waartoe wij in staat zijn, met hoevelen we zijn, en hoe wij met elkaar onderdeel uitmaken van één groot verhaal: voor recht… voor vrijheid… tegen racisme… tegen uitsluiting.

LATEN WE ONZE KRACHTEN BUNDELEN!!!

Reacties zijn gesloten.