XminY heeft nog 97 mensen nodig om door te gaan!

Solidariteitsfonds XminY dreigt financieel in de problemen te komen. Al meer dan 45 jaar financiert XminY actiegroepen en sociale bewegingen. Zowel in West- en Oost-Europa, het Midden Oosten, Azië, Afrika en in Latijns Amerika steunt en financiert XminY allerlei verschillende groepen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige, verdraagzame en schone wereld. Maar nu heeft XminY zelf dringend steun nodig.

Jaarlijks steunt XminY ongeveer 130 projecten. Dit is enkel mogelijk dankzij de trouwe steun van zo’n 3000 donateurs. Ieder jaar verliest XminY 150 tot 200 donateurs door natuurlijk verloop. Om door te kunnen blijven gaan met het wereldwijd steunen van zulke groepen, zijn er jaarlijks ook 150 tot 200 nieuwe donateurs nodig. Bovendien accepteert XminY geen geld van de overheid of het bedrijfsleven, zodat we altijd een onafhankelijk koers kunnen varen. Momenteel staat de teller op 53 nieuwe donateurs. Er zijn dit jaar dus nog minimaal 97 nieuwe mensen nodig!

Wat is XminY?

XminY is een uniek actiefonds en zorgt voor financiële steun voor actiegroepen en sociale bewegingen wereldwijd. Dit zijn groepen en bewegingen die zich inzetten voor structurele economische, politieke en maatschappelijke veranderingen, vanuit de gedachte dat een andere wereld mogelijk en noodzakelijk is.

Verandering ‘van onderop’
Problemen en misstanden kunnen in de visie van XminY het beste ‘van onderop’ worden aangepakt. Juist lokale pioniers en kleinschalige organisaties weten het beste op welke manier en met welke methoden meer gelijkheid en zeggenschap gerealiseerd kan worden. XminY is er trots op om deze pioniers het broodnodige steuntje in de rug te geven.

Kleinschalig en lokaal
XminY steunt vooral groepen die aan het begin staan van hun strijd. Vaak zijn ze te klein om steun te krijgen van grote organisaties of van overheden. En soms ze zijn lokaal te controversieel omdat ze daar de gevestigde belangen ter discussie stellen. Kenmerkend voor de gesteunde projecten is de kritiek op het huidige systeem en het plaatsen van mens, dier en natuur boven economische belangen.

Gesteunde groepen
De projecten variëren van Poolse inwoners die een snelweg door hun natuurgebied proberen tegen te houden tot initiatieven van vredesactivisten in het Midden-Oosten. Of van Chinese arbeiders die strijden voor betere werkomstandigheden tot inheemse groepen in Latijns Amerika die hun leefgebied willen behouden tegen de oprukkende industrieën. Maar ook groepen in Kenia die opkomen voor homorechten of Nederlandse groepen die hier actievoeren voor een humaan asielbeleid krijgen allemaal de steun van XminY. Voor een actueel overzicht van de gesteunde groepen, kunt u kijken op de website: https://www.xminy.nl/projecten/

Word donateur vanaf slechts € 5,- per maand!

Draag ook je (financiële) steentje en word donateur! XminY kan alleen doorgaan als er voldoende mensen de daad bij het woord voegen en ook daadwerkelijk donateur worden. Word nu donateur: https://xminy.nl/steun-xminy/

Je kunt al donateur worden vanaf 5,- per maand. Als je het kan missen wordt een grotere bijdrage natuurlijk zeer op prijs gesteld en vergroot dat de kans dat XminY het gaat redden. Mocht 5,- per maand net iets te veel voor je zijn, dan kun je ook bijvoorbeeld 10,- per kwartaal betalen.

Lees meer op de website van XminY:
https://www.xminy.nl

Reacties zijn gesloten.