Verslag bijeenkomst over veiligheidspact tegen discriminatie

Op 15 mei bood Imam Marzouk Abdellah symbolisch het veiligheidspact aan aan de vertegenwoordigers van de gebedshuizen in Den Haag.
Het pact is in 2012 gelanceerd in Amsterdam. Islamitische, joodse en christelijke organisaties willen met het pact voor elkaar opkomen en elkaar bescherming bieden.

Een deel uit het 1e artikel van het Pact:
Artikel 1.
Onderstaande organisaties en personen verklaren zich bereid om publiek stelling te nemen, met name bij incidenten en dreigende situaties of brandende kwesties in het publieke debat. Ook verklaren onderstaande organisaties zich bereid om bovengenoemde boodschap uit te dragen en indien nodig daarover de discussie aan te gaan met de eigen achterban en gelijkgezinden.

Ook het COC en het humanistisch verbond hebben zich verbonden met het pact. Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van het pact.
Er waren sprekers van de verschillende religies, van het COC, van het Humanistisch Verbond, van Eén land één samenleving en voor het Platform sprak Lonneke Lemaire.
Wij zijn blij dat het Pact inmiddels is overgenomen door Den Haag.

Lees de toespraak van Lonneke Lemaire van het Platform Stop Racisme en Uitsluiting hier.

Foto’s (klik op de tumbnail voor een grotere weergave)

Reacties zijn gesloten.