Toespraak van Martin Luther King toevallig gevonden

Onlangs werd in de Verenigde Staten een tape gevonden met daarop een onbekende toespraak van dominee Martin Luther King uit 1964.
De toespraak is te horen op: http://repository.asu.edu/items/18389.

Hier enkele korte passages uit deze speech die heden in Nederland zo actueel zijn:
“Het gaat hier niet alleen om een politieke kwestie, maar om een morele kwestie”.
“Zwarten zijn niet de enigen die onderdrukt worden, het zijn Mexicanen, Puerto Ricanen en anderen die lijden onder de armoede” (lees voor Holland: moslims, migranten, vluchtelingen, PSRU).
“Massaal geweldloos verzet verzwakt de moraliteit van de tegenstander”.
“Wetten kunnen de harten van mensen niet veranderen maar wel hun gewoontes”.
“Zolang er segregatie bestaat in wijken, zal er segregatie bestaan in het onderwijs.”
“We hebben betaalbare huisvesting nodig”.
“Vernedering vanwege huidskleur moet stoppen.”
“Er moeten banen komen en opleidingen”

Reacties zijn gesloten.