Tentenkamp in Amsterdam Osdorp.

Woensdag 6 september j.l. is er een nieuw tentenkamp tegen de kou opgezet in Amsterdam Osdorp. Een grote ronde tent staat sinds 5 uur ‘s middags op het grasveld naast het schoolplein achter de oude Lucasschool aan de Notweg 32, 1068 LL Amsterdam.
In de tent zitten alle mensen die eerder in de Wereldtuin in een tent van de Diaconie bivakkeerden. Er zijn ongeveer twintig mannen uit Somalie, Soedan, Eritrea, Ethiopie, Mauretanie, Congo, Yemen, Armenie en een vijftal vrouwen uit Ethiopie en Somalie. Het is een publieke ruimte in beheer van de buurt. WIJ ZIJN HIER is een buurtproject in het kader van Mooi Wildeman en een eigen invulling van de camapgne Gastvrij Nieuw West.

Het is een actiekamp, maar ook een overwinteringskamp. Op dit moment is er vooral behoefte aan stevige tenten, warme dekens en kleren, pannen warme soep, zaklantaarns, houten haringen om de tent te versterken, bouwmateriaal en (gered) gereedschap en veel bezoek!

Achtergrond

De Lucasschool is verhuisd en het gebouw wordt nu gebruikt voor buurtactiviteiten zoals een Turks koffiehuis met internetcafe, een naaiatelier en het project Mooi Wildeman. M2M is hierbij betrokken in de persoon van Papa Sakho, onze artistiek directeur, die in de Wildemanbuurt woont. Bij hem kunnen de kampeerders warmte en een douche vinden en rustig
bijpraten. M2M heeft de beweging van Vluchtelingen-op-Straat omarmd als een zelforganisatie van migranten die in staat kan zijn om het vreemdelingenbeleid een duw in de juioste richting te geven. Om te beginnen moeten de basisrechten van ieder mens in Nederland gerespecteerd worden. En dat kan pas als ze als mens gezien worden. En mens betekent dat je een stem hebt en andere talenten waarmee je volwaardig kunt deelnemen aan het openbare leven en het debat aangaan over waar we met zijn allen naar toe willen. De wereld is groter dan Nederland, mensen gaan over grenzen en dat
maakt ze nog niet rechteloos. Vandaar.

Zie ook Brief voor Parool[3] (1) brief die de VTU(Vrouwen tegen Uitzetting), radio M2M en hoogleraar migratierecht naar het Parool gestuurd hebben.

Reacties zijn gesloten.