Persbericht: Kristallnachtherdenking zondag 9 november 2014 in Amsterdam

Op 9 november 1938 werden in één nacht in nazi-Duitsland honderden synagoges en winkels van Joden vernield en bijna honderd Joden vermoord. Deze nacht die wegens het vele gebroken glas de naam ”Kristallnacht” zou krijgen was de opmaat voor de meedogenloze vervolging van Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen en bewoners van instellingen voor geesteszieken die in de jaren tot en met 1945 miljoenen het leven zou gaan kosten.
Sinds de aanval in 1992 op een asielzoekerscentrum in Rostock (Duitsland) wordt deze gebeurtenis overal in Europa herdacht en ook op veel verschillende plaatsen in Nederland.
Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting en vroeger Nederland Bekent Kleur herdenken de Kristallnacht in Amsterdam. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers, maar vooral ook als een gebeurtenis die aangaf waartoe racisme en uitsluiting kunnen leiden en die ons aanspoort waakzaam te blijven tegen steeds opnieuw oplaaiende uitingen van racisme en xenofobie.

De herdenking 2014 zal – zoals andere jaren – plaatsvinden bij het monument voor het Joodse verzet, Amstel hoek Zwanenburgwal, schuin tegenover het Stadhuis van Amsterdam en duurt van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Sprekers zijn dit jaar:

 • Prof. Ido de Haan, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht
 • Fatima Elatik, voormalig stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Oost en actief in de door haar en rabbijn Lody van de Kamp opgerichte dialooggroep Salaam-Shalom
 • Sharon Gesthuizen, Tweede Kamerlid van de SP met in haar portefeuille vreemdelingenzaken
 • Dr. Arjan Plaisier, Scriba van de Protestantse Kerken Nederland (PKN).

De herdenking wordt muzikaal omlijst door de zangeressen Rolinha Kross en Shura Lipovsky, die individueel en als duo Jiddische liederen zullen zingen.

Gefinancierd door Kerk in Actie, wordt deze herdenking mede ondersteund door onder andere:

 • ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
 • Borderless
 • Een Ander Joods Geluid (EAJG)
 • Emcemo (Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling)
 • Federatie van democratische verenigingen van arbeiders uit Turkije in Nederland (DIDF)
 • Grenzeloos
 • Internationale Socialisten
 • Komitee Marokkaanse Arbeiders (Nederland en Amsterdam)
 • Landelijke Beraad Marokkanen
 • Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN)
 • Nederland Bekent Kleur
 • Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN)
 • Palestina Komitee Nederland
 • Protestantse Kerken Nederland (PKN)
 • REinform (Greeks living in the Netherlands)
 • Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechtenorganisaties (SIVMO)

Zie ook: http://www.herdenkingkristallnacht.nl/ en http://www.kristallnachtherdenking.nl/ en http://www.stopracisme.nu/.

Met vragen kunt u zich wenden tot:

 • Lonneke Lemaire, tel. 06-1480 4603, e-mail (Schakel JavaScript in om het email adres te zien) of
 • Maarten Jan Hijmans tel. 06-2380 7323, e-mail (Schakel JavaScript in om het email adres te zien).

Reacties zijn gesloten.