Oproep om maatregelen van het concept regeerakkoord in te trekken.

Amsterdam 29-10-2012

Persverklaring
Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting roept het komende PvdA-congres op minimaal een drietal maatregelen van het concept regeerakkoord in te trekken. Deze drie voorstellen zijn in strijd met het Europees recht en de universele mensenrechten.

Het gaat om de voorstellen:
• Illegaal verblijf strafbaar te stellen en geen verblijfsvergunning te geven als de aanvrager eerder illegaal in Nederland verbleef.
• Geen bijstandsuitkering te geven aan iedereen die de Nederlandse taal niet beheerst, dit geldt voor vreemdelingen uit derde landen, EU-onderdanen en Nederlanders .
• Gezicht bedekkende kleding wordt verboden in het onderwijs, de zorg, openbaar vervoer en openbare gebouwen. Ook krijgen de dragers geen bijstandsuitkering.

In plaats van te kiezen voor een humaan en rechtvaardig minderhedenbeleid lijkt het kabinet Rutte – Asscher te kiezen voor een restrictief minderhedenbeleid. De drie genoemde maatregelen (naast andere maatregelen) zijn een echo van de invloed van Wilders in het gedoogakkoord van het kabinet Rutte I.

Reacties zijn gesloten.