Oproep 1 mei-demonstratie

Kom donderdagavond naar het Beursplein voor de 1 mei-demonstratie en daarna naar de
1 mei-viering in het Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond:
- Voor een sociale maatschappij
- Voor een democratische maatschappij
- Samen in verzet, solidair voor ieders recht!

Download de flyer hieronder en verspreid deze zo breed mogelijk, via sociale media, op het werk, in het buurthuis, op straat, et cetera.
- Flyer 1 mei-demo voorkant
- Flyers 1 mei-demo achterkant.

Reacties zijn gesloten.