Noord-Hollandse CDA en VVD verbieden kritiek op PVV

Het Platform Stop Racisme & Uitsluiting is geschokt door het bericht dat de Willem Arondéuslezing volgende week dinsdag in het Haarlemse provinciehuis is afgelast omdat gastspreker, Thomas von der Dunk hierin kritiek wilde uiten op de PVV.

Von der Dunk wilde het nieuwe taboe op de Tweede Wereldoorlog aan de kaak stellen, juist nu de PVV de gelijke behandeling van burgers voor de wet en de scheiding van de rechtelijke en politieke macht op de tocht zet.

De Werkgroep van Statenleden stelt dat de lezing niet kan doorgaan omdat Von der Dunk hier “een partijpolitiek discours” van had gemaakt, terwijl dat niet is toegestaan. Von der Dunk ziet zelf geen tegenspraak in zijn thema en de “sociaal-maatschappelijke onderwerpen” die centraal dienen te staan in de jaarlijkse Willem Arondéuslezingen.

“Dat is alsof je ergens binnenkomt en er staat een hele grote olifant in de kamer, en je negeert die olifant en zegt, wat leuk dat u tegenwoordig ook hamsters verzorgt. Je kan om die olifant niet heen. Ik heb om die olifant niet gevraagd, maar daar moet je het over durven hebben,” zo stelt hij in een radio-interview met RTV NoordHolland.

Von der Dunk geeft een andere verklaring voor last-minute aflasting: de PVV, die sinds maart ook zetels heeft in het provinciehuis, heeft achter de schermen druk heeft uitgeoefend om de lezing niet door te laten gaan.

Sinds de Provinciale Statenverkiezing in maart is de samenstelling van de Werkgroep van Statenleden veranderd, waardoor hierin alleen nog leden van het CDA en VVD resteren. Zij hebben besloten de Arondéuslezing af te lasten, zonder de oud-werkgroepleden van andere politieke partijen hiervan op de hoogte te stellen, zo bleek vanochtend uit de Volkskrant.

CDA en VVD wensen geen kritiek op de PVV, en openen hiermee de aanval op de vrijheid van meningsuiting.

Het Platform beraamt zich om samen met een aantal fracties van de Staten van Noord-Holland de lezing van Thomas von der Dunk alsnog door te laten gaan op een andere locatie.

Reacties zijn gesloten.