Meer discriminatie gemeld in 2013

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde op 8 april 2014 zijn jaarverslag over 2013. De cijfers tonen een explosieve stijging van het aantal vragen over discriminatie ten opzichte van 2012: een stijging van ruim 75%. De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland.

56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt. Daarom is het College een bewustwordingscampagne gestart tegen discriminatie op het werk. Laurien Koster, voorzitter: “Uitsluiting vindt al plaats vanaf de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 kreeg het College signalen dat bedrijven stagiairs weigeren vanwege bijvoorbeeld hun huidskleur of omdat zij een hoofddoek dragen.”

Lees het hele artikel op de website van het College voor de Rechten van de Mens en lees ook het jaarverslag dat het college heeft uitgebracht.

Reacties zijn gesloten.