Kwart van de inwoners van Nederland ervaart discriminatie

Binnen migrantengroepen (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) heeft een derde tot de helft in de afgelopen twaalf maanden discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Dat is een van de uitkomsten van het rapport ‘Ervaren Discriminatie in Nederland’ dat op 24 januari 2014 verscheen.
Het onderzoek is gebaseerd op een vragenlijst die door 12.552 mensen is ingevuld. In de vragenlijst is voor concrete voorvallen nagegaan of men discriminatie heeft ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat discriminatie het vaakst wordt ervaren vanwege leeftijd (10% van de Nederlandse bevolking) en etnische herkomst (8%). Daarnaast wordt ingegaan op de ervaringen met discriminatie op basis van seksuele gerichtheid of het hebben van een lichamelijke of geestelijke beperking.

Etnische herkomst
Migranten ervaren op alle terreinen in aanzienlijke mate discriminatie. Sommige discriminatie-ervaringen worden vaker door bepaalde groepen gerapporteerd. Lees het hele artikel op de website Wereldjournalisten.nl en download hier het rapport ‘Ervaren Discriminatie in Nederland’.

Reacties zijn gesloten.