Symposium “De vruchten van diversiteit: Kracht & Kansen”

Datum: 16 november 2013, van 10.00 tot 17.30 uur
Plaats nu bekend: Maarssen (zie folder, ook voor het programma)

Het symposium over de toekomst van de multiculturele samenleving wordt georganiseerd door Stichting MCNW Multicultureel Netwerk en Eén land één samenleving. Het initiatief wordt ondersteund door Nieuwwij, Nederland Bekent Kleur en Platform Stop Racisme en Uitsluiting.

Het multicultureel karakter van de Nederlandse samenleving is al decennialang, en eigenlijk al eeuwenlang, een feit met haar goede en lastige kanten, haar successen en mislukkingen, met nieuwe en veranderende uitdagingen. Voor de één een verrijking, voor de ander een bedreiging. In dit symposium willen we beide kanten belichten met als centrale vraag: wat kunnen we leren uit het verleden, wat kunnen wij bereiken in de toekomst?

Keynote speakers uit de wetenschap, de politiek en het bedrijfsleven geven hun visie over de mogelijkheden van de multiculturele(MC) samenleving.
In een debat en workshops worden deze visies verder uitgediept, opdat helder wordt hoe we de MC samenleving kunnen versterken en vernieuwen, en concrete initiatieven kunnen worden ontplooid hoe dat te doen en zichtbaar te maken.

Dit uitdagende en spetterende symposium wilt u zeker niet missen! Leg de datum van 16 november 2013 dus vast in uw agenda! Meer informatie is te lezen op de website van Eén land één samenleving en in het startdocument.

Reacties zijn gesloten.