Internationale dag tegen racisme – manifest

Manifest 21 maart 2016

Verharding

De wereld schudt op haar grondvesten. Onzekerheid als gevolg van crisis, oorlogen en aanslagen wordt nationaal en internationaal uitgebuit. De gevestigde politiek gebruikt bevolkingsgroepen als zondebok om de aandacht af te leiden van bezuinigingen.

In heel Europa zien we de opkomst van racistische of fascistische partijen en straatbewegingen. In Nederland is het Wilders die “minder Marokkanen” wil en zijn er gewelddadige protesten tegen vluchtelingen. Dit is, juist in het jaar dat we 75 jaar Februaristaking herdenken, een zorgwekkende ontwikkeling. Samen willen we de trend keren.

Verbinding: allemaal anders, allemaal gelijk

Tegenover de politiek van de angst, zetten wij een politiek van solidariteit. Juist nu is het belangrijk om de krachten te bundelen en ons samen hard te maken tegen elke vorm van racisme en discriminatie. Wij verdedigen de democratische verworvenheden in Nederland en willen een rechtvaardige, solidaire en open maatschappij. Hier is geen plaats voor racisme, islamofobie, antisemitisme, seksisme, homohaat of welke vorm van uitsluiting of discriminatie ook.

21 maart is de internationale dag tegen racisme en discriminatie. De dag is uitgeroepen door de VN na de brute moord op 69 mensen door het Zuid-Afrikaanse apartheidsbewind die in Sharpeville demonstreerden tegen de zogenaamde pasjeswetten. In de hele wereld gaan mensen deze dag de
straat op om hun stem te laten horen.

Vluchtelingen

De morele en ethische waarden waarmee mensen over de hele wereld hun leven richting en inhoud geven staan beschreven in alle wereldgodsdiensten en internationale verdragen zoals Universele verklaring voor de rechten van de Mens en het Internationale Vluchtelingenverdrag. Deze essentiële waarden die alle mensen in de wereld insluiten, staan onder grote druk. De bescherming van deze waarden moet ook voor ons het uitgangspunt zijn.

Laten we samenwerken tegen discriminatie, tegen racisme en gezamenlijk opkomen voor de vluchtelingen die bij ons bescherming zoeken en een menswaardig bestaan.

Belangrijke thema’s

Samen willen we de volgende belangrijke thema’s aan de orde stellen in de actieweken in de aanloop naar het protest op 19 maart. Van hieruit werken we aan een gezamenlijk actieplan tegen elke vorm van racisme en discriminatie:

  • islamofobie
  • antisemitisme
  • anti-zwart racisme, slavernijverleden en zwarte piet
  • vluchtelingenhaat
  • arbeidsmarktdiscriminatie
  • racisme en discriminatie in onderwijs en sport
  • etnisch proleren
  • discriminatie van LHBT’s
  • haat zaaien

Oproep

Het comité 21 maart is een samenwerkingsverband van tientallen organisaties. Namens het comité willen we graag iedereen oproepen om dit manifest te ondertekenen. De grote demonstratie zal plaatsvinden op 19 maart in Amsterdam en we hopen dat heel veel organisaties, politieke partijen en individuen actief willen bijdragen aan de activiteiten die georganiseerd worden in verschillende steden en buurten.

21 Comité maart – INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME & DISCRIMINATIE
Secretariaat: p/a EMCEMO, 1e Weteringplantsoen 2 C, Amsterdam, Email: (Schakel JavaScript in om het email adres te zien)
Tel. 020-4288825, Rekeningnummer: NL93 INGB 0007 9480 78
www.21maartcomite.nl

* * *

Lees de eerste oproep.

Nodig je Facebook-friends uit voor de demonstratie op 19 maart!

Download poster als PDF:


Reacties zijn gesloten.