Economische crisis wakkert racisme aan

Sinds 2008 verkeert de bevolking van Europa in een crisis die z’n weerga niet kent. In veel Europese landen verpaupert de bevolking in snel tempo. Ook in ons land heeft de crisis toegeslagen. Massale ontslagen in onder andere de bouw en de zorg. Wachtlijsten voor de voedselbank, grote werkloosheid met name onder jongeren, ouderen die geen thuishulp meer krijgen, huisuitzettingen door onbetaalbare huren, studeren straks alleen nog voor de rijken, mensen in overheidsdienst al jaren op de nullijn. Voor al deze ellende moet een zondebok gevonden worden. (Arbeids)migranten, moslims en vluchtelingen worden tweederangs mensen.
“Ze stelen onze verworvenheden en pikken onze banen in” is een gehoorde uitspraak onder bijvoorbeeld PVV-stemmers. Uit de geschiedenis kunnen we leren dat racisme welig kan tieren daar waar de armoede toeneemt. De extreem rechtse partij Jobbik in Hongarije doet het vooral goed bij Hongaren die zwaar door de economische crisis zijn getroffen. Een vergelijking met de jaren 30 van de vorige eeuw dringt zich op. De haat tegen de joden werd toen ook mede gevoed door de crisis.

Waakzaam
Ogenschijnlijk lijkt het in ons land nog wel mee te vallen met racisme en uitsluiting als je het vergelijkt met de hetzes tegen migranten in Griekenland en tegen Roma en Sinti in Hongarije en Tsjechië. We mogen echter onze ogen niet sluiten voor dit gevaar. De PVV heeft een protest aangekondigd tegen de bezuinigingen. Een protest dat uitsluitend is bedoeld om stemmen te trekken. Het is pure volksmisleiding. Immers, Geert Wilders zegt zelf dat het niet de economische crisis is die hem kopzorgen bezorgd, maar de islamisering van Europa. De PVV heeft in de afgelopen jaren in de Tweede Kamer regelmatig tegen alle wetsvoorstellen gestemd die verbeteringen voor gewone mensen voorstelden.

Demonstratie 21 september in Amsterdam
Daarom heeft het Platform Stop Racisme en Uitsluiting samen met andere organisaties het initiatief genomen om een echt progressief protest te laten horen tegen de nieuwe bezuinigingsronde waarin autochtonen, migranten, vluchtelingen, moslims, kortom iedereen samen in solidariteit voor een beter Nederland strijdt. Lees meer over de demonstratie op www.stopbezuinigingen.nl en sluit je aan!

Reacties zijn gesloten.